Business continuity management en crisismanagement is onze passie!

Natuurrampen, terroristische aanslagen of het verlies van belangrijke leveranciers en dienstverleners zijn gebeurtenissen die zich elke dag ergens ter wereld voordoen.  Elk van deze bedreigingen kan uw bedrijf dagen, weken of maanden buiten werking stellen of zelfs leiden tot het stopzetten van uw activiteiten. Effectief bedrijfscontinuïteitsbeheer kan het verschil betekenen tussen overleven en instorten van uw bedrijf. Business Continuity Management is de uitgebreide methode die helpt om uw bedrijf te beschermen tegen risico's en ervoor te zorgen dat uw kritische bedrijfsprocessen ook tijdens storingen of noodsituaties blijven functioneren.

Als advies- en softwarebedrijf zijn wij gespecialiseerd in Business Continuity Management (BCM), IT Service Continuity (ITSCM) en Crisis Management (CM). In nauwe samenwerking met uw bedrijf ontwikkelen wij strategieën en oplossingen die uw organisatie beschermen tegen bedreigingen en u voorbereiden op het omgaan met de gevolgen nadat een bedreiging zich heeft voorgedaan. Op deze manier werken wij samen met u om de veerkracht van uw bedrijf te vergroten.

Standaardgerichtheid:
Alle diensten van Controllit AG worden geleverd in overeenstemming met de vastgestelde normen voor bedrijfscontinuïteitsbeheer (ISO 22301 en ISO 27031) en de richtlijnen voor goede praktijken van het Business Continuity Institute.