Analyse en concept

"Fase 2: Analyse en concept" gaat over het definiëren van de doelstellingen en oplossingsopties voor bedrijfscontinuïteitsplanning. Dit is nodig om de schaarse financiële en personele middelen in te zetten voor de juiste bedrijfsprocessen, organisaties en infrastructuren.

Business Impact Analyse / Bedreigingsanalyse

De eerste taak van het projectteam is het uitvoeren van een Business Impact Analysis (BIA). De BIA levert als resultaat een overzicht van de processen en systemen die van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en hun herstelpuntdoelstelling (RPO) en hersteltermijn (RTO).
De Bedreigingsanalyse - als een volgend proces - bepaalt de risico's en hun waarschijnlijkheid voor de kritische processen en systemen.

BC Oplossingsconcept

De inzichten uit de BIA maken het mogelijk om een passend BC Oplossingsconcept te definiëren, met een optimale verhouding van risicominimalisatie en kosten/baten van de voorgestelde opties.