Implementatie

Nadat de strategie is vastgesteld, gaat de implementatiefase over de organisatiestructuur en uitvoering van de preventie- en responsmaatregelen.

Organisatie

Voor noodsituaties moet een onafhankelijke organisatiestructuur (schaduworganisatie) worden opgezet. Het doel van deze organisatievorm is om in kritieke situaties een eenduidige en snelle besluitvorming mogelijk te maken door het verminderen van de organisatorische hiërarchie. Verder is er een onafhankelijke escalatieprocedure gedefinieerd voor deze incidentbestrijdingsorganisatie.

BCM-processen

Er moeten managementprocessen worden gedefinieerd om de dagelijkse taken na afloop van het project te kunnen overdragen aan een gecontroleerde operatie. Deze bevatten bijvoorbeeld duidelijk gedefinieerde raakvlakken met het verandermanagement of met de stafafdeling (Awareness).

Preventie / beperkende maatregelen

Dit gebied brengt de uitvoering van risicobeperkende maatregelen met zich mee. Dit kunnen noodzakelijke organisatorische veranderingen zijn, maar ook concrete investeringen in de infrastructuur. Enerzijds moeten gebeurtenissen die schade of verlies veroorzaken worden vermeden (preventie) door preventieve risicobeperkende maatregelen; anderzijds moeten ook voorzorgsmaatregelen worden genomen voor de tijd na een noodsituatie (bv. de bouw van een satellietlocatie, noodleveringsovereenkomsten, ...).