BCM Inleiding

De initiatieffase van een BCM-project is een zeer belangrijk onderdeel van de uitvoering van het project en de daaropvolgende procesinrichting. In dit stadium gaat het erom de doelstellingen en budgetten duidelijk te definiëren. Als resultaat van deze fase wordt een BC Policy en een BC Manual gegenereerd.