Initiële test

Voordat u het BCM-project in de dagelijkse praktijk kunt omzetten, moet een eerste "Eerste test" worden uitgevoerd. De gedefinieerde teststrategie (scenariotests, workaround- en alternatieve locatietests, infrastructuur- en communicatietests...) bepalen de omvang van de test. Voor de eerste test is het belangrijk dat alle planningsactiviteiten worden uitgevoerd in coördinatie met de test:

  • De testdoeleinden zijn gedefinieerd

  • Testvoorbereidingen zijn gepland

  • De uitvoering van de tests is gepland

  • Testanalyse en testevaluatie is gepland