Planning

De ontwikkeling van bedrijfscontinuïteitsplannen is een van de belangrijkste taken van de oprichting van Business Continuity Management. Een essentieel doel van de BCM-processen zijn functionerende plannen die we als volgt onderscheiden:

  • Strategische plannen

  • Tactische plannen

  • Operationele plannen  

Strategische plannen

De strategische plannen bieden ondersteuning aan het Crisis Management Team tijdens een crisis. Deze plannen omvatten:

  • Handboek voor crisisorganisatie

  • Crisisbestrijdingsplan

  • Crisiscommunicatieplan

Tactische plannen

De tactische plannen coördineren de herstelactiviteiten en andere activiteiten op het niveau van het Situation Center.

Operationele plannen

De Bedrijfscontinuïteitsplannen (BCP) beschrijven de noodzakelijke overbruggingsmaatregelen in het geval van het falen van een bedrijfsproces en de noodzakelijke maatregelen om de noodoperatie te starten.