Validatie

De teststrategie bepaalt de testdiepte (testklasse), de testonderdelen en de teststructuur. In de testplanning wordt een concreet tijdschema voor de uitvoering van de tests vastgelegd. Vanuit de testklasse "Functionele test" wordt een testconcept gecreëerd.

Het succesvol afronden van een lagere testklasse (bijv. basistest) is een voorwaarde voor het uitvoeren van een test van een hogere testklasse (bijv. sollicitatietest). We maken een onderscheid tussen de volgende testklassen:

  • Desktop oefeningen

  • Functionele tests

  • Procesketentests

  • Simulatie oefeningen

  • Levensoefeningen

Desktop oefeningen

Deze tests zijn de eenvoudigste en meest uitgevoerde tests. De auteur en de in het plan genoemde hulpdiensten controleren de inhoud en de actualiteit van de inhoud aan de "desk".

Functionele tests

Deze testklasse controleert individuele continuïteitsplannen en/of uitwijkmiddelen. Tijdens een dergelijke test moeten de gedefinieerde procedures voor herstart en noodbedrijf worden getest. Dit omvat ook de controle van de technische infrastructuur op de alternatieve locatie en de naleving van de herstarttijden.

Procesketentests

Tijdens procesketentests worden de noodmaatregelen voor een bedrijfsproces end-to-end gecontroleerd. Ook wordt rekening gehouden met de bestaande onderlinge afhankelijkheden tussen de noodmaatregelen van de relevante IT-componenten en de eisen voor hun chronologische volgorde binnen de procesketen en worden de bestaande onderlinge afhankelijkheden herzien.

Simulatie oefeningen

Voor deze les worden scripts geschreven waaruit de chronologische volgorde en de gesimuleerde crisissituatie voortkomen. Afhankelijk van de gesimuleerde gebeurtenis kunnen deze oefeningen enkele uren of dagen duren. Voor de strategische en tactische plannen wordt meestal een simulatieoefening uitgevoerd.

Levensoefeningen

Oefeningen in deze klasse omvatten alle hulpdiensten, inclusief crisisteams en situatiecentra. De levensoefeningen zijn bedoeld om aan te tonen dat zowel technische als organisatorische noodprocessen onder realistische omstandigheden functioneren.