Analyse en concept

Stap 2 "Analyse en Concept" gaat over het vaststellen van de doelstellingen en oplossingen voor de herstelplannen.

Gatenanalyse

Tijdens de analysefase moeten de beoogde eisen voor de beschikbaarheid van IT-diensten (IT-applicaties) uit BCM worden overgenomen en worden vergeleken met de momenteel geïmplementeerde mogelijkheden voor de voorbereiding van IT-noodgevallen. Het belangrijkste criterium voor de beschikbaarheid in de noodmodus is de doelstelling voor de hersteltijd (RTO) van een IT-dienst. Dit kan worden vastgesteld aan de hand van een Business Impact Analysis of uit Service Level Agreements. Op sommige IT-gebieden zal de voor de analyse benodigde documentatie niet beschikbaar zijn. In deze gevallen gebruiken we beproefde alternatieve methoden om deze gegevens te creëren.

ITSC Oplossingconcept

Het ITSC Oplossingsconcept beschrijft de gekozen oplossingsopties. Deze oplossingsopties dienen als basis voor het opstellen van de ITSC-plannen.