Implementatie

Tijdens de uitvoeringsfase worden de overeengekomen (afgesproken) maatregelen in de praktijk gebracht.

Preventie / beperkende maatregelen

In het kader van preventieve maatregelen voor IT kan men bijvoorbeeld extra gegevensback-ups opzetten, WAN-verbindingen maken, geclusterde systemen bouwen, back-upwerkplekken organiseren of zelfs een nieuwe datacenterlocatie huren. Tijdens de implementatie gaat de prioriteit uit naar die maatregelen die leiden tot een betere beschikbaarheid van de IT-service van veel verschillende systemen, maar ook naar maatregelen die risico's met een hoog schadepotentieel beperken.

Crisis en ITSCM Organisatie

Voor gebruik tijdens een noodsituatie moet een onafhankelijke crisis- en ITSCM-organisatiestructuur (schaduworganisatie) worden opgezet. Het doel van deze organisatievorm is om in kritieke situaties op basis van minder hiërarchische niveaus tot precieze en snelle beslissingen te komen. Daarnaast zal voor deze noodorganisatie een apart escalatieproces worden gedefinieerd.

ITSCM-processen en -interfaces

Na afloop van het project moeten beheerprocessen worden gedefinieerd om de regelmatig terugkerende taken te integreren in de normale dagelijkse werkzaamheden.