Planning

Binnen de planningsfase wordt het IT Emergency Manual opgesteld. Dit kan bestaan uit verschillende documenten, afhankelijk van de grootte en het aantal datacenters. In ieder geval moeten voor alle scenario's de voor de IT-crisisbeheersing even toepasselijke procedures worden beschreven. Per uitvalscenario (bv. Outage DC Room 1, Outage WAN, Outage WAN, enz.) moet er een scenariohandboek bestaan. Deze moet gedetailleerde technische beschrijvingen bevatten over het herstel van IT-diensten. Deze beschrijvingen moeten in overeenstemming zijn met de coördinatieplannen voor Business Continuity Management en de plannen van de IT-dienstverleners.