Validatie

Het regelmatig uitvoeren van relevante IT-continuïteitstesten is cruciaal bij het inschatten van de effectiviteit van de IT-noodplannen. Op deze manier kan worden beoordeeld of de ter beschikking gestelde overtollige middelen en de herstelplannen het mogelijk maken een echte noodsituatie te beheersen. Een test- en oefenstrategie specificeert de verplichtingen in het ITSCM-beleid met betrekking tot de frequentie en omvang van de uit te voeren IT-continuïteitstests en -oefeningen. Om de testplannen te vereenvoudigen zijn er testtypen gedefinieerd (bijv. Functionele test en echte test). Hoe elke te testen IT-middelen moet worden getest, wordt gespecificeerd in de vorm van testconcepten (type uitschakeling of omschakeling, risico's tijdens de uitvoering van de test, enz.)
Tijdens de testplanning worden voor elke precieze test die binnen een jaar moet worden uitgevoerd, inclusief de eerste test, data vastgesteld en worden de testdoelen gedefinieerd.