BCM - wat het NIET is ...

BCM - wat het NIET is ...

Hier zullen de blogberichten van Birthe Christiansen van de BCM Academy GmbH, onze dochteronderneming, worden gepubliceerd. 

Vroeger dacht ik dat BCM staat voor "Birthe contra Management" ... Maar meningen en standpunten kunnen worden besproken! Deze kleine negatieve lijst beschrijft wat BCM niet is en dus op de een of andere manier wat het wel is. Misschien heb je een toevoeging uit eigen ervaring?


Beeldbron: Ontspat, royaltyvrij beeld​

Geen verstoringen, geen rampen

Elk bedrijf dat streeft naar veerkracht heeft moeite om bepaalde processen te vermijden. Elk van deze processen heeft dus zijn "dansvloer".

Dat van BCM zijn kritieke incidenten of worden vaak "noodsituaties" genoemd - d.w.z. "gebeurtenissen" die leiden tot een langere onderbreking van tijdkritische processen. Dit betekent dat een BCM-systeem niet verantwoordelijk is voor kleine verstoringen (dit is wat incidentmanagement doet) en ook niet bedoeld is voor het andere uiterste, de rampen. Ook daar zijn bedrijven het vaak over eens: bij rampen is de handelingsruimte van bedrijven zo beperkt dat het bijna onmogelijk is om op te treden.

Vooral belangrijk in corona-tijden: Als de BC manager het onderwerp "BCM" heeft begrepen, heeft hij natuurlijk NIET een plan laten opstellen voor ALLE processen in het bedrijf, maar alleen die voor de tijdkritische processen. Er is dan GEEN budget voor "thuiskantoor voor ALLE medewerkers", maar alleen voor die medewerkers die in tijdkritische processen werken. En om eerlijk te zijn, hebben de managers van BC het vaak moeilijk gehad om het budget hier te krijgen...

Geen "trivia"

Om redenen van efficiëntie behandelt een BC Manager de zogenaamde "worst case scenario's" en daarmee het falen van de belangrijkste middelen die we - meestal - in een bedrijf hebben:

  • Verlies van gebouwen

  • Verlies van personeel

  • Verlies van IT/infrastructuur

  • Verlies van dienstverleners / leveranciers

  • Verlies van productiefaciliteiten

De BC Manager laat u geen plannen schrijven om individuele redenen voor het falen van middelen. Er is dus een plan voor elk van de bovenstaande scenario's. Bijvoorbeeld, dat voor het falen van gebouwen. Een afdeling met een tijdskritisch proces beschrijft hoe zij met de storing wil omgaan en wat haar "Plan B" is - bijvoorbeeld het werken op afstand zoals in een "thuiskantoor".

"Afdelingen hebben meestal andere dingen te doen..."

Zo'n afdeling schrijft geen individuele plannen voor subscenario's zoals: "Gebouwbreuk omdat er brand is geweest", "Gebouwbreuk omdat het gebouw is gesloten", "Gebouwbreuk omdat de foyer overstroomd is", "Gebouwbreuk omdat een virus zich verspreidt en we allemaal beter af zijn om vanuit huis te werken" ...

Afdelingen hebben meestal andere dingen te doen dan het schrijven van plannen voor alle eventualiteiten.

Geen crisismanagement

Een BC Manager is er niet voor crisismanagement - hij is er om voor bepaalde scenario's slimme en effectieve plannen te maken voor de operationele afdelingen.

Het feit dat crisismanagement - d.w.z. strategisch management in crisissituaties - vervolgens toegang krijgt tot de plannen in crisissituaties met BCM referentie is niet alleen opzettelijk, maar is ook zinvol. Het crisismanagementteam hoeft niet meer na te denken over operationele stappen en kan de tijd gebruiken voor strategische procedures.

Overigens: In het crisisteam hebben scenariochecklists (of "scenarioplannen", zo u wilt) voor "brand", "overstroming", "ontruiming" een perfecte betekenis!

U kunt hier meer over lezen in mijn blogpost "BCM, crisismanagement en corona" (leestijd: 4 minuten).

Geen risicomanagement

Op de to-do lijst van een BC Manager, die hij maakt op basis van de levenscyclus, staat ook het onderwerp "Bedreigingsanalyse". Dit betekent echter niet dat het risicomanagement moet worden vervangen of dat er kansen moeten worden toegekend aan gebeurtenissen. Het gaat er niet om elk denkbaar risico te identificeren, te beoordelen en te rapporteren en vervolgens voorstellen uit te werken om het te elimineren.

De BC Manager moet geschikte en redelijke oplossingen kiezen en niet de waarschijnlijkheid berekenen...

Hij moet alleen op de hoogte zijn van de risico's op de locaties om later de juiste en verstandige oplossingsideeën voor bescherming te kunnen kiezen. De BC Manager is niet geïnteresseerd in hoe "waarschijnlijk" het voorkomen van een gebeurtenis is in puur kwantitatieve termen. In ieder geval plant hij scenario's die vrij onwaarschijnlijk zijn, maar die, als ze zich voordoen, grote schade zullen aanrichten - bijvoorbeeld het verlies van een gebouw en andere (zie hierboven).

Desalniettemin moet een BC Manager altijd alle risico's melden die worden gevonden en anders niet worden opgemerkt!

De situatie is anders als er geen vaststaand risicomanagement is. In dit geval kan de BC Manager er niet omheen het onderwerp "Risicobeheer" te benaderen met een analyse op hoog niveau.

Geen project... het eindigt nooit

Een BCM systeem heeft betrekking op een heel bedrijf, zelfs verder dan dat, op leveranciers en dienstverleners. Het is eenvoudigweg ontworpen om ervoor te zorgen dat we ondanks een lange onderbreking beschikbaar zijn met de meest kritische processen!

"Wees alsjeblieft zo klein mogelijk, alleen het essentiële..."

Vaak krijgt het topmanagement de indruk dat ze het werk gaan doen, een "noodplan" schrijven, het in een dikke rode map met een stoffige titel "Noodhandboek" leggen en het in de kast zetten. Oké, in twee kasten. Maar dat is goed dan... Dat is alles wat ik nodig heb. Gelieve zo klein mogelijk te zijn. Alleen het allernoodzakelijkste, alsjeblieft.

Nee, sorry. Zo is het niet, ben ik bang. Zo werkt het niet.

Processen en bedrijfsmodellen veranderen - er bestaat niet zoiets als "klaar"...​

We leven in een tijd waarin processen of bedrijfsmodellen veranderen en veranderen, mensen komen en gaan, nieuwe producten worden toegevoegd of "schapverwarmers" worden afgeschaft, het wordt uitbesteed en vervolgens weer geïnsourced.

Als gevolg daarvan herzien we regelmatig het geïmplementeerde BCM-systeem en passen we het aan de gewijzigde omstandigheden aan. Op voorwaarde dat je wilt dat het betrouwbaar werkt in het geval van een incident en niet alleen een papieren tijger. Dan moet men het pasgeboren BCM systeem overbrengen naar het proces van regelmatigheid na het project van de uitvoering.

Geen raketwetenschap

Tuurlijk, je kunt eenvoudige dingen vreselijk ingewikkeld maken. Je kunt zeker geweldige formules en functies bedenken en dikke boeken schrijven over van alles en nog wat, inclusief BCM. Maar uiteindelijk is en blijft het zoals het is: geen raketwetenschap.

BCM is een beetje zoals boterroomtaart...​

Beeldbron: Ontspat, royaltyvrij beeld​

 

BCM is complex (een beetje zoals boterroomtaart) maar zeker niet ingewikkeld. Het is een managementproces dat je kunt "aanraken", het moet werken en toegevoegde waarde creëren. Ik zou niet zo ver willen gaan om cursussen aan te bieden die alle onderwerpen (BCM, ITSCM en crisismanagement) in - laten we zeggen - 3 dagen doorlopen en beloven dat je het dan kunt doen - en het allemaal doen, maar je hebt je eigen 7-jaarlijkse cursus niet nodig.

Ach, er is nog één ding dat je nodig hebt: enthousiasme voor het onderwerp, geduld en een dikke huid.

#bcmisgeenraketwetenschap #bcmacademyhhh #govoorveerkracht #planb #bcmisalsboterroomtaart #houhetsimpel 

Back