Afdruk en privacybeleid

Verantwoordelijk voor de inhoud van het document


Controllit AG

Adres

Kühnehöfe 20
D-22761 Hamburg
Duitsland

Tel..: +49 (0)40 / 89 06 64 60
Fax: +49 (0)40 / 89 06 64 69 69

 

De inhoud van deze pagina's is auteursrechtelijk beschermd. Copyright 2013 Controllit AG.

Controllit is een handelsnaam die geregistreerd is bij de Duitse afdeling Octrooien en Handelsmerken, met het registratienummer 300 77 719. Controllit AG is geregistreerd onder het nummer HRB 124406 in het handelsregister van Hamburg. Het bedrijf is gevestigd in D - 22761 Hamburg, Kühnehöfe 20.

 

Raad van Commissarissen: Keith Breede (voorzitter), Wolfgang Brockhaus, Lothar Dietl
Raad van Bestuur: Matthias Rosenberg

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: sk@iitr.de

Het belastingnummer van het ministerie van Financiën in Hamburg Altona is: 41 / 705 / 03282
Het identificatienummer voor de omzetbelasting (Ust.-IdNr.) is: DE 186 391 298


Wettelijke verklaring

Alle specialistische artikelen die door Controllit worden gepubliceerd zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Controllit AG.

Controllit AG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor links naar de sites van andere bedrijven. De inhoud van dergelijke sites is de verantwoordelijkheid van hun respectieve exploitanten.

 

Opmerkingen over gegevensbescherming

Algemene informatie over de gegevensverwerking

 

Betrokken gegevens:
Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Dit gebeurt door het opvragen van aanvullende informatie - in deze gevallen wordt u gevraagd om uw naam en e-mailadres in te vullen via een formulier. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verzameld. Elke verwerking van uw persoonlijke gegevens buiten het kader van de wettelijke toestemming zal alleen plaatsvinden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking: het opstarten van een bedrijf, uitnodiging voor evenementen

Categorieën van ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het geval van dwingende wettelijke bepalingen.

 • ​Externe dienstverleners of andere aannemers.

 • Andere externe instanties indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of indien een doorgifte om dwingende redenen van groot belang is toegestaan.


Overdrachten naar derde landen: Contractanten van buiten de Europese Unie kunnen ook worden gebruikt voor de uitvoering van contracten.

Duur van de gegevensopslag: De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van de wettelijke opslagverplichtingen en bedraagt meestal 10 jaar.

Specifieke informatie over de website


Gebruik van eigen "cookies"
Deze website maakt gebruik van eigen "cookies" om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. "Cookies" zijn gegevensbestanden die van de webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. In onze eigen "cookies" worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het algemeen kunt u het gebruik van "cookies" voorkomen als u het opslaan van "cookies" in uw browser verbiedt.

Gebruik van eigen "Google Analytics"
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website echter geactiveerd is, zal Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verminderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de exploitant van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de link. Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" gebruikt en dat IP-adressen daarom alleen verder in verkorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke referentie uit te sluiten. Klik vooral voor browsers op mobiele apparaten op deze link om te voorkomen dat Google Analytics op deze website anonieme gegevens voor uw browser verzamelt door middel van een zogenaamde "Opt-Out-Cookie" in de toekomst. 

Facebook
Deze website linkt naar het social media profiel van Controllit AG op Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna "Facebook"). U kunt dit herkennen aan een groene "f" op een witte, ronde achtergrond in het bovenste gedeelte van de website. Wanneer u deze pagina bezoekt, worden gegevens over het gedrag van uw bezoekers automatisch naar de servers van Facebook verzonden. De exploitant van de website heeft geen invloed op de aard en omvang van de verzamelde en aan Facebook doorgegeven gegevens. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Voor meer informatie over privacy op Facebook kunt u terecht op http://www.facebook.com/policy.php.


LinkedIn
Deze website linkt naar het social media profiel van Controllit AG op LinkedIn. LinkedIn, 2029 Stierlin Courtm, Mountain View, CA 94043 USA, is te herkennen aan het "in"-teken op een witte achtergrond. Als u onze "in"-knop activeert, wordt een verbinding met de LinkedIn-server tot stand gebracht en wordt de LinkedIn-plug-in op de desbetreffende website geladen. De inhoud van de "in"-knop wordt door LinkedIn rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd. Het is mogelijk dat je IP-adres op deze manier naar LinkedIn in de VS wordt verzonden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, evenals uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) voor de "in"-knop. Als je lid bent van LinkedIn en niet wilt dat LinkedIn gegevens over je verzamelt wanneer de "in"-knop op onze website geactiveerd is en een link naar je lidmaatschapsgegevens die op LinkedIn zijn opgeslagen, moet je uitloggen bij LinkedIn voordat je onze website bezoekt.

XING
Deze website linkt naar het social media profiel van Controllit AG op XING. XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, is te herkennen aan het gestileerde groene bord "x" op een witte achtergrond. Wanneer u onze "XING"-knop activeert, wordt een verbinding met de XING-server tot stand gebracht en worden de functies van de XING-delingstoets (in het bijzonder de berekening/weergave van de tellerwaarde) op de betreffende internetpagina geladen. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze website bezoekt. In het bijzonder slaat XING geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". De meest recente informatie over gegevensbescherming op de "XING Share Button" en aanvullende informatie kan worden gedownload van deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Drift
Deze website maakt gebruik van Drift - een chat tool voor directe communicatie met bezoekers van onze website. Wanneer bezoekers van onze website deze functie gebruiken, wordt er een verbinding gemaakt met de Drift server en wordt het gesprek met een van onze medewerkers daar opgenomen. Er is ook geen evaluatie van je gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met "Drift". De actuele informatie over de gegevensbescherming op de "Drift Service" en aanvullende informatie kan op deze website worden opgevraagd:
https://www.drift.com/privacy-policy/
 

Informatie over andere gegevensverwerkingsmethoden

Specifieke informatie over de verwerking van klantgegevens / gegevens van geïnteresseerde partijen


 
Betrokken gegevens: Gegevens voor het aangaan van de overeenkomst; indien nodig, aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking: uitvoering van de overeenkomst (offertes, aanbestedingen, facturering, kwaliteitsborging, organisatie-informatie, uitnodigingen aan de reguliere BCM-tabellen, klantenevenementen, indien van toepassing).

Categorieën van ontvangers:

 • Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen

 • Externe dienstverleners of andere aannemers, bijvoorbeeld voor gegevensverwerking (CRM-systeem van Pipedrive Inc., projecttijdregistratietool van provantis IT Solutions GmbH) en website hosting (PAZION IT) en voor verzending (Deutsche Post, DHL, Kurier AG).

 • Andere externe organen wanneer de betrokkene zijn of haar toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte om dwingende redenen van groot belang is toegestaan, voor de elektronische overdracht van informatie, met het oog op de kwaliteitsborging.

Overdrachten naar derde landen: CRM-systeem: Pipedrive Inc, 460 Park Ave South, New York, NY 10016, USA. De meest recente informatie over gegevensbescherming op "Pipedrive" en aanvullende informatie vindt u op deze website: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

Duur van de gegevensopslag: De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van de wettelijke opslagverplichtingen en bedraagt meestal 10 jaar.
 

Specifieke informatie over de verwerking van werknemersgegevens

Betrokken gegevens: Gegevens die worden verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst; indien nodig, aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking: Uitvoering van de overeenkomst in het kader van de arbeidsverhouding.

Categorieën van ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het geval van dwingende wettelijke voorschriften, zoals belastingkantoren, socialeverzekeringsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor werkgeversaansprakelijkheid.

 • Externe dienstverleners of andere contractanten, bijvoorbeeld voor gegevensverwerking en hosting, facturering, reiskosten, verzekeringsdiensten, gebruik van voertuigen.

 • Andere externe instanties indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een overdracht is toegestaan om dwingende redenen van groot belang, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van opdrachten, verzekeringsuitkeringen.


Overdrachten naar derde landen: Aannemers van buiten de Europese Unie, met inbegrip van e-mailproviders, kunnen ook worden gebruikt voor de uitvoering van het contract.

Duur van de gegevensopslag: Zolang de arbeidsverhouding bestaat. De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van de wettelijke opslagverplichtingen en bedraagt meestal 10 jaar na beëindiging van de arbeidsverhouding.
 

Specifieke informatie over de verwerking van leveranciersgegevens

Betrokken gegevens: Gegevens die worden verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst; indien nodig, aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking: uitvoering van contracten, met inbegrip van aanvragen, inkoop, kwaliteitsborging, enz.

Categorieën van ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het geval van dwingende wettelijke voorschriften, met inbegrip van het belastingkantoor en de douane.

 • Externe dienstverleners of andere aannemers, bijvoorbeeld voor gegevensverwerking en hosting, boekhouding, boekhouding, betalingsverwerking.

 • Andere externe instanties indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of indien een doorgifte om dwingende redenen van groot belang is toegestaan.


Overdrachten naar derde landen: Contractanten van buiten de Europese Unie kunnen ook worden gebruikt voor de uitvoering van het contract, met inbegrip van e-mailproviders.

Duur van de gegevensopslag: De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van de wettelijke opslagverplichtingen en bedraagt meestal 10 jaar.
 

Specifieke informatie over de aanvraagprocedure

Betrokken gegevens: toepassingsdetails: toepassingsdetails

Doel van de verwerking: Het uitvoeren van de aanvraagprocedure.

Categorieën van ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het geval van dwingende wettelijke bepalingen.

 • Externe dienstverleners of andere aannemers, bijvoorbeeld voor gegevensverwerking en hosting.

 • Andere externe instanties indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan om dwingende redenen van groot belang, met inbegrip van klanten en geïnteresseerden in het kader van het verkrijgen van opdrachten.


Overdrachten naar derde landen: Aannemers van buiten de Europese Unie, met inbegrip van e-mailproviders, kunnen ook worden gebruikt voor de uitvoering van contracten.

Duur van de gegevensopslag: De aanvraaggegevens worden normaliter binnen vier maanden na kennisgeving van het besluit verwijderd, tenzij toestemming is gegeven voor een langere periode van gegevensopslag in het kader van de opneming in de aanvragende pool.

Meer informatie en contacten: Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom staan wij altijd klaar om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Als u vragen heeft die met deze privacyverklaring niet kunnen worden beantwoord of als u op een bepaald moment meer gedetailleerde informatie wenst, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons serviceteam. Bovendien kunt u te allen tijde aanspraak maken op informatie, correctie of verwijdering of beperking van de verwerking of de uitoefening van uw recht van bezwaar tegen de verwerking of het recht op gegevensoverdracht. Op deze pagina bovenaan vindt u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen per e-mail of brief. Zij hebben ook het recht om in geval van klachten contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Afwijzing van aansprakelijkheid


1. de inhoud van het onlineaanbod: De auteur behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie veroorzaakt wordt, zijn in principe uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. referenties en links: De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen van zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het maken van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte sites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod van de auteur en voor externe bijdragen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de op deze wijze aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht: De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije grafieken en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde en beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van merken betekent niet dat ze niet beschermd zijn door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's berusten. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming: Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder vermelding van persoonlijke gegevens of onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer: Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.