[alive-IT] - Functies

Business Continuity Management

Controleer uw hele BCM levenscyclus met [alive-IT] en verlies nooit meer de controle!

De gebruikersinterfaces voor uw bedrijfsonderdelen zijn zo eenvoudig mogelijk, zodat de trainingsbehoeften worden gereduceerd. Door het toewijzen van rollen worden alleen die gebieden beschikbaar gesteld die de individuele medewerkers nodig hebben.

 • Flexibel middelenbeheer

 • Rapportage

 • Geïntegreerde workflow-engine voor de aansturing van de BCM-processen

 • Geautomatiseerde actualisering van de bedrijfscontinuïteitsplannen

 • Gestructureerde planning van herstartprocedures

 • Ondersteuning bij kritieke incidenten en tests
IT Service Continuity Management

Controleer uw hele ITSCM-levenscyclus met [alive-IT] en verlies nooit meer de controle!

 • Gapanalyse

 • Rapportage

 • Geïntegreerde workflow-engine voor de aansturing van de ITSCM-processen

 • Geautomatiseerde actualisering van de plannen voor de continuïteit van de IT-dienstverlening

 • Gestructureerde planning van herstartprocedures

 • Ondersteuning bij kritieke incidenten en tests


ITSC-Lösungskonzept

Aktive Unterstützung bei Tests

Business Impact Analyse

De nieuwe BIA-module ondersteunt u bij het maken, uitvoeren en evalueren van uw bedrijfsimpactanalyse.

 • Configuratie van de Business Impact Analyse

 • Distributie van de BIA-vragenlijsten naar de afdelingen via workflow

 • BIA Monitor - hoe houdt u overzicht over de huidige status?

 • Workflow vrijgeven met commentaarfunctie

 • Consolidatie Workflow voor de BC Manager

 • Automatisch genereren van rapporten


 

Crisismanagement

[alive-IT] ondersteunt het crisisteam en het situatiecentrum bij het omgaan met kritieke incidenten.

 • Toegang tot alle relevante crisisbeheersingsdocumenten

 • Audit-proof documentatie van het werk van het crisismanagementteam in een logboek

 • Coördinatie van de noodhulpteams


Krisenmanagement

 

Uitvoerbare recovery procedures

De recovery processen die in [alive-IT] worden gecreëerd, kunnen in real-time worden uitgevoerd tijdens kritieke incidenten of tests. De individuele teams ontvangen de voor hen relevante taken op het moment dat de taken moeten worden uitgevoerd.

 • Taaktoewijzing van het herstartproces in real-time

 • Toezicht op het heropstartproces voor de crisiseenheid

 • Automatische documentatie van incidenten en tests voor latere foutanalyses


Alarmering

[alive-IT] heeft interfaces met de onderstaande alarmsystemen. Noodhulpteams kunnen via deze interfaces worden gealarmeerd - zonder dat ze de gegevens meerdere keren hoeven te onderhouden. We werken momenteel aan verdere interfaces voor alarmsystemen.