[alive-IT] - Functies

Business Continuity Management

Controleer uw hele BCM levenscyclus met [alive-IT] en verlies nooit meer de controle!

De gebruikersinterfaces voor uw bedrijfsonderdelen zijn zo eenvoudig mogelijk, zodat de trainingsbehoeften worden gereduceerd. Door het toewijzen van rollen worden alleen die gebieden beschikbaar gesteld die de individuele medewerkers nodig hebben.

 • Flexibel middelenbeheer

 • Rapportage

 • Geïntegreerde workflow-engine voor de aansturing van de BCM-processen

 • Geautomatiseerde actualisering van de bedrijfscontinuïteitsplannen

 • Gestructureerde planning van herstartprocedures

 • Ondersteuning bij kritieke incidenten en tests

IT Service Continuity Management

Controleer uw hele ITSCM-levenscyclus met [alive-IT] en verlies nooit meer de controle!

 • Gapanalyse

 • Rapportage

 • Geïntegreerde workflow-engine voor de aansturing van de ITSCM-processen

 • Geautomatiseerde actualisering van de plannen voor de continuïteit van de IT-dienstverlening

 • Gestructureerde planning van herstartprocedures

 • Ondersteuning bij kritieke incidenten en tests

Business Impact Analyse

De nieuwe BIA-module ondersteunt u bij het maken, uitvoeren en evalueren van uw bedrijfsimpactanalyse.

 • Configuratie van de Business Impact Analyse

 • Distributie van de BIA-vragenlijsten naar de afdelingen via workflow

 • BIA Monitor - hoe houdt u overzicht over de huidige status?

 • Workflow vrijgeven met commentaarfunctie

 • Consolidatie Workflow voor de BC Manager

 • Automatisch genereren van rapporten

Crisismanagement

[alive-IT] ondersteunt het crisisteam en het situatiecentrum bij het omgaan met kritieke incidenten.

 • Toegang tot alle relevante crisisbeheersingsdocumenten

 • Audit-proof documentatie van het werk van het crisismanagementteam in een logboek

 • Coördinatie van de noodhulpteams

Uitvoerbare recovery procedures

De recovery processen die in [alive-IT] worden gecreëerd, kunnen in real-time worden uitgevoerd tijdens kritieke incidenten of tests. De individuele teams ontvangen de voor hen relevante taken op het moment dat de taken moeten worden uitgevoerd.

 • Taaktoewijzing van het herstartproces in real-time

 • Toezicht op het heropstartproces voor de crisiseenheid

 • Automatische documentatie van incidenten en tests voor latere foutanalyses

Incidentenbeheer en alarmering

[alive-IT] heeft interfaces met de hieronder genoemde incident- en alarmeringssystemen. Via deze interfaces kunnen de noodteams worden gealarmeerd zonder dat de gegevens meerdere malen moeten worden bijgehouden. Wij werken momenteel aan verdere interfaces met incident- en alarmeringssystemen.