[alive-IT] Versie 5.9.1.1

De nieuwe [alive-IT] versie 5.9.1.1 zal vanaf 14.06.2018 beschikbaar zijn om te downloaden.

[alive-IT] Versie 5.9.1.1 heeft twee nieuwe functies:

  • Gegevenssynchronisatie met FACT24 (waarschuwings- en crisiscommunicatieoplossing van F24 AG)

  • Gebruikersspecifieke en algemeen geldige opslag van instellingen voor de weergave van stamgegevens in tabelvorm. Voeg berekende velden en overzichtsvelden toe aan de tabelfuncties.

Gegevensuitwisseling met FACT24
Klanten die zowel [alive-IT] als FACT24 gebruiken, kunnen nu stamgegevens uit [alive-IT] synchroniseren met FACT24. Gegevens voor teams, individuen en hun e-mails en telefoonnummers kunnen worden overgebracht naar FACT24. ID's worden gebruikt om bestaande gegevensrecords te herkennen en bij te werken.

Bovendien kunnen alarmen die al in FACT24 zijn gedefinieerd, vanuit [alive-IT] worden geactiveerd.

Tabelinstellingen opslaan
De stamgegevenstabellen in [alive-IT] bieden vele nuttige functies. Tot nu toe konden gegevensmarkeringen al worden opgeslagen. In versie 5.9.1.1 kunnen de tabelinstellingen voor 

  • Kolomselectie, -breedten en -posities

  • filtratie

  • sorteren

  • groeperen

worden ondersteund.

Bovendien kunnen berekende velden (talrijke statistische en wiskundige formules zijn geïntegreerd) en samenvattingsvelden (voor het combineren van tekstuele inhoud van andere velden) nu worden gedefinieerd als extra kolommen in tabelweergaven. De constructie van deze nieuwe kolomtypen wordt ondersteund door wizards.

De instellingen kunnen worden opgeslagen als standaard instellingen voor alle gebruikers of als individuele opmaak voor elke tabel die beschikbaar is als een menu item in de navigatie of via het dashboard.

Eerder opgeslagen markeringen worden geconverteerd naar de nieuwe instellingen en gaan niet verloren.