Crisismanagement (CM)

Met onze praktische ervaring in crisismanagement bent u in de beste handen als het gaat om het implementeren, optimaliseren en opleiden van uw crisisorganisatie.

De focus van ons crisismanagement (CM) is ervoor te zorgen dat uw bedrijf in staat is om snel beslissingen te nemen en te handelen in het geval van een gebeurtenis die uw bedrijf bedreigt. CM stelt een organisatievorm vast met structuren en verantwoordelijke personen die effectief en efficiënt en adequaat op de situatie kunnen reageren, mogelijke negatieve effecten kunnen afwenden of minimaliseren en onaangetaste delen van het bedrijf kunnen beschermen. 

We gaan de risico's en uitdagingen aan door onze meer dan 20 jaar ervaring, methoden en hulpmiddelen daarop toe te passen. Onze aanpak is gebaseerd op internationaal erkende normen, de eisen van KRITIS en andere controle-eisen en onze jarenlange projectervaring.

CM verdere ontwikkeling en uitvoering

Ons adviesteam ondersteunt u bij de verdere ontwikkeling of implementatie van uw CM. Op basis van ons procesmodel passen wij de adviesdiensten individueel aan uw wensen en behoeften aan. Het model van de Controllit AG-procedure wordt hier toegelicht: Crisismanagementadvies

Crisisbeheersingsoefening

Onze crisisbeheersingsoefeningen helpen hen om de veerkracht en het optimalisatiepotentieel van hun crisisorganisatie, -reactie en -communicatie onder realistische omstandigheden te valideren. Typische fouten in het werk van het personeel worden geïdentificeerd, de werkmethoden worden getraind en de processen worden gecontroleerd. Wij ondersteunen u graag bij het kiezen van het juiste scenario en het bepalen van de omvang en intensiteit van een oefening. Er worden individuele prioriteiten gesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het respectieve niveau van rijpheid.

  Wat is crisismanagement?

Crisismanagement is een reactief proces en staat voor de systematische aanpak van crisissituaties, waardoor een gerichte en gecoördineerde aanpak van een crisis in en voor de hele onderneming mogelijk is. Er worden structuren gebruikt of gecreëerd die elke medewerker bereiken, van het strategisch controlerende crisisteam tot het tactisch coördinerende niveau en het operationele uitvoeringsniveau. De organisatie van het crisismanagement in de onderneming is onafhankelijk van bijzondere risico's of scenario's ingericht. Dit betekent dat het kan worden toegepast op alle verliessituaties, met inbegrip van gebeurtenissen die vooraf niet voor te stellen waren. Het is ontworpen door de middelen (personeel, technologie, catering, enz.) voor zowel ad-hoc / schandalige, cascade of golf-achtige schadegevallen.

  De doelstellingen van het crisisbeheer zijn:

 • Beschmering van het menselijk leven / integriteit van mens en milieu

 • Beperking van de schade
  Vermijden / minimaliseren van economische schade
  Vermijden van imagoschade / reputatieschade
  Bescherming van (tijd)kritische bedrijfsprocessen

 • Naleving van de wettelijke voorschriften en het regelgevingskader

 • Bescherming van de normale werking van de niet betrokken delen van het bedrijf of de vestigingen

  Hoe kan crisismanagement helpen?

  Crisismanagement stelt functies en personen vast die - goed voorbereid en flexibel - alle activiteiten controleren om een crisis voor de onderneming op een geconcentreerde manier af te wenden en de uitvoering te organiseren. Effectiviteit en efficiëntie zijn net zo belangrijk als creatieve flexibiliteit, een passende reactie (bijvoorbeeld in geval van gevaar voor leven en ledematen) en op de behoeften afgestemde communicatie. CM stelt processen en procedures vast, met name voor het management, interactie op basis van duidelijke verantwoordelijkheden, resultaatgerichte implementatie en communicatie. De belangrijkste punten zijn de identificatie en analyse van crisissituaties, de systematische en creatieve ontwikkeling van opties voor actie, met inbegrip van de beoordeling van de vooruitzichten op succes / risico's / effecten, de vaststelling van een strategie voor crisisbeheer met inbegrip van snelle en gecentraliseerde besluitvorming, het beheer van maatregelen (informatie, overdracht en controle), alsmede de circulaire evaluatie en herbeoordeling van de situatie.

    Voordelen van crisismanagement

  • Snelle reactie in een crisis door de oprichting van een professionele crisisorganisatie met interfaces en meldingsketen

  • Professionele crisiscommunicatie door de definitie van crisiscommunicatiebeginselen en -strategieën, afhankelijk van de situatie

  • Vertrouwen van werknemers door preventieve organisatie van nazorg voor getroffen werknemers (Care)

  • Professioneel optreden van het personeel van de crisisorganisatie door regelmatige opleiding en oefeningen


    Het crisisbeheersingsproces

   Een crisiseenheid is ontworpen om crisissituaties zo goed mogelijk te beheersen en zo effectief en efficiënt mogelijk terug te keren naar de normale gang van zaken. Het is de hoogste autoriteit in de crisisorganisatie. Daarbij maakt het crisisteam gebruik van de nodige interfaces binnen het bedrijf en fungeert het tegelijkertijd als interface naar mogelijke (eventueel ook superieure) partners en naar wettelijk relevante instanties (politie, brandweer, regelgevende instanties, enz.). Proactieve elementen worden gebruikt om dit reactieve proces in geval van verlies te verzekeren: een betrouwbaar mandaat van de bedrijfsleiding, organisatiestructuren, netwerken binnen en buiten het bedrijf, gebruik of levering van een zorgconcept en vooral instructies/training/test/oefeningen en oefeningen. Processen voor evaluatie/lessen en kwaliteitsborging (interne en externe audits) worden gebruikt voor de constructieve verdere ontwikkeling van het crisismanagementsysteem.

     Kosten

    De kosten van onze steun variëren sterk van project tot project, dus we kunnen hier geen specifieke details geven, maar we ondersteunen bedrijven van bijna elke grootte, van kleine bedrijven tot middelgrote en grote ondernemingen. Neem contact met ons op en we zullen een prijsklasse vinden die aan uw wensen en eisen voldoet.

      Ervaring

     We maken gebruik van onze meer dan 20 jaar ervaring en van voortdurend ontwikkelde methoden en hulpmiddelen. Onze medewerkers beschikken over gedegen theoretische kennis, passende certificeringen en in het bijzonder over praktijkervaring. Voor de praktijkervaring putten we niet alleen uit onze voortdurend groeiende adviesschat, maar hebben we ook medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn geweest voor leidinggevende, opleidings- en/of ondersteunende functies in bedrijven, het leger of de overheid. Wij beschikken over jarenlange praktische expertise op het gebied van crisismanagementoefeningen, apparatuur en gebruik van crisisinfrastructuur, zorg en ondersteuning (volgens het CISM-principe), auditing en crisiscommunicatie.

       FAQ

      Waarom is crisisbeheer belangrijk?
      Crisismanagement garandeert het vermogen van uw bedrijf om te handelen en beslissingen te nemen in alle (zelfs tot nu toe onvoorstelbare) schadesituaties en zorgt zo voor het voortbestaan ervan. Centraal staat de bescherming van mens en milieu en het vermijden/minimaliseren van schade, ook door het behouden of terugwinnen van het vertrouwen (van uw medewerkers, zakenpartners en klanten). Het essentiële perspectief hier is de toekomst van uw bedrijf.

      Wat betekent crisismanagement?
      Crisismanagement bestaat uit een bedrijfsbrede organisatievorm die effectief, efficiënt en vooral snel kan reageren, ongeacht de schadegebeurtenis.

      Contact