Business Continuity Management

BCM richt zich op de weerbaarheid van uw bedrijf tegen risico's die het bestaan bedreigen en op de naleving van sectorspecifieke wettelijke en contractuele eisen.

Wij richten ons op de veerkracht van uw bedrijf tegen risico's die het bestaan ervan bedreigen en op het voldoen aan branchespecifieke wettelijke en contractuele eisen. We gaan de risico's en uitdagingen aan door onze meer dan 20 jaar ervaring, methoden en hulpmiddelen daarop toe te passen. Onze aanpak is gebaseerd op internationaal erkende normen (ISO 22301 / ISO 27031 en BCI Good Practice Guideline) en onze jarenlange projectervaring.

Adviesdiensten

Als partner bieden we hen geïndividualiseerde en integratieve concepten in BCM. Wij helpen u bij het vinden van een antwoord op uw BCM problemen en ondersteunen u bij het realiseren van uw individuele oplossing. Wij controleren, optimaliseren of bouwen uw BCM vanaf het idee tot en met de uitvoering samen. Het model van de Controllit AG-procedure wordt hier toegelicht: BCM Consulting

BCM-audit

Met de BCM-audit bereiden we u voor op de certificering of controleren we uw geplande of reeds bestaande BCM-systeem. Wij beoordelen het volwassenheidsniveau van uw BCM organisatie, processen en maatregelen door het evalueren van uw documentatie en het houden van workshops en interviews. We vatten de resultaten samen in een rapport en geven u onze aanbeveling beoordeeld op basis van prioriteit, impact en inspanning.

BCM ontwikkeling en implementatie

Ons adviesteam ondersteunt u bij de verdere ontwikkeling of implementatie van uw BCM. Op basis van ons procesmodel passen wij de adviesdiensten individueel aan uw wensen en behoeften aan.

Coaching

Onze experts coachen hen tijdens het lopende project, zodat ze de kennis zelfstandig kunnen toepassen in het bedrijf. Ons doel is dat ze tijdens het project de nodige kennis opdoen en deze direct in de praktijk brengen. We zien onszelf als een sparringpartner die hen voorbereidt op het volgende ergste geval.

BCM service

Als u geen middelen of capaciteiten heeft om zelf een BCM te bedienen, dan kunt u uw BCM met onze hulp uitbesteden. Onze BCM service is een combinatie van adviesdiensten en software. 

  Wat is Business Continuity Management?

BCM is een holistisch managementproces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie en de impact op de reguliere bedrijfsvoering identificeert en de risico's minimaliseert met een lage waarschijnlijkheid van optreden, maar met de grootste impact. BCM gebruikt een effectieve respons om de veerkracht van de organisatie te versterken en zo verstoringen van de bedrijfsvoering te voorkomen.

  Wat is het doel van Business Continuity Management?

 • BCM identificeert potentiële bedreigingen en minimaliseert de daaruit voortvloeiende risico's. 

 • Bevordert de veerkracht van de organisatie en bereidt een reactie voor op een worst-case-scenario dankzij vastgelegde procedures voor mogelijke verliezen van kritische middelen (medewerkers, gebouwen, IT en leveranciers). 

 • De continuïteit van tijdkritische bedrijfsprocessen waarborgen door het ontwikkelen van calamiteitenplannen met analytische methoden, het ontlasten van medewerkers tijdens een crisis en het stellen van prioriteiten voor een terugkeer naar de normale bedrijfsvoering. 

 • Het voldoen aan de eisen binnen de organisatie, maar ook aan die van klanten en andere belanghebbenden. 

  Hoe kan Business Continuity Management mijn bedrijf helpen?

Om ervoor te zorgen dat producten, diensten en ondersteuning continu in de markt worden aangeboden en dat klanten tevreden blijven, helpt BCM de organisatie beter te begrijpen om voorbereid te zijn op het ergste geval met reactieve maatregelen. Effectief BCM vult het bestaande risicomanagement van de organisatie aan en zorgt ervoor dat in geval van een noodsituatie of crisis een acceptabel niveau van noodoperaties wordt gehandhaafd.
Een BCM organisatie helpt zich voor te bereiden op deze situatie. Om dit te doen is het noodzakelijk dat het management voldoende menselijke, technische en financiële middelen ter beschikking stelt om de doelstellingen van het bedrijfscontinuïteitsbeheer te verwezenlijken. De BCM organisatie implementeert het BCM systeem door het invoeren van de nodige structuren, processen, methoden en instrumenten om zich voor te bereiden op de nood- en crisissituatie.

  Voordelen van Business Continuity Management voor bedrijven

 • Identificeer huidige en toekomstige bedreigingen en zorg voor effectieve responsprocessen. 

 • Versterking van de veerkracht van het bedrijf. 

 • Voorkom of minimaliseer de impact van de verstoring van bedrijfsprocessen. 

 • Zorgen voor essentiële taken en processen in het slechtste geval. 

 • Minimaliseren van de stilstandtijd en verkorten van de herstarttijden. 

 • Voldoen aan wettelijke, regelgevende en klantvereisten. 

 • Bewezen veerkracht ten opzichte van klanten en leveranciers en in geval van due diligence. 

  Kosten

De kosten van onze steun variëren sterk van project tot project, dus we kunnen hier geen specifieke details geven, maar we ondersteunen bedrijven van bijna elke grootte, van kleine bedrijven tot middelgrote en grote ondernemingen. Neem contact met ons op en we zullen een prijsklasse vinden die aan uw wensen en eisen voldoet.

  FAQ

Wat is BCM?
Business Continuity Management is een holistisch managementproces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie en de impact op de reguliere bedrijfsvoering identificeert en de risico's minimaliseert. BCM gebruikt een effectieve respons om de veerkracht van de organisatie te versterken en zo verstoringen van de bedrijfsvoering te voorkomen.

Waarom is BCM belangrijk?
BCM zorgt ervoor dat tijdkritische bedrijfsprocessen kunnen doorgaan in het geval van een incident. In een dergelijk geval moeten de prestaties van de onderneming in geval van een crisis op het vastgestelde niveau worden gebracht. Daarnaast moet het welzijn van de werknemers, het vermogen en het imago van het bedrijf worden beschermd. Belangrijke belangengroepen (bijv. aandeelhouders, werknemers, klanten) en waarden (reputatie, activa en waardecreërende activiteiten) worden beschermd.

Vanaf wanneer moet BCM worden ingepland?
Het implementeren of uitvoerig herzien van Business Continuity Management is geen eenvoudige taak. De individuele activiteiten en de onderlinge afhankelijkheid van de activiteiten zijn te divers. Het helpt om een duidelijke, gedefinieerde procedure te kunnen volgen. Wij hebben een dergelijke aanpak in vele projecten en met behulp van vele jaren van deskundige ervaring ontwikkeld en in de praktijk getest.
BCM vereist een zorgvuldige voorbereiding, die begint met het afspreken van de essentiële randvoorwaarden, doelen en doelstellingen met het topmanagement en deze te laten ondertekenen.

Contact