Impressum


Verantwoordelijk voor de inhoud van het document


Controllit AG

Adres

Kühnehöfe 20
D-22761 Hamburg
Duitsland

Tel..: +49 (0)40 / 89 06 64 60
Fax: +49 (0)40 / 89 06 64 69 69

De inhoud van deze pagina's is auteursrechtelijk beschermd. Copyright 2013 Controllit AG.

Controllit is een handelsnaam die geregistreerd is bij de Duitse afdeling Octrooien en Handelsmerken, met het registratienummer 300 77 719. Controllit AG is geregistreerd onder het nummer HRB 124406 in het handelsregister van Hamburg. Het bedrijf is gevestigd in D - 22761 Hamburg, Kühnehöfe 20.

Raad van Commissarissen: Keith Breede (voorzitter), Wolfgang Brockhaus, Lothar Dietl

Raad van Bestuur: Matthias Rosenberg

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: sk@iitr.de

Het belastingnummer van het ministerie van Financiën in Hamburg Altona is: 41 / 705 / 03282
Het identificatienummer voor de omzetbelasting (Ust.-IdNr.) is: DE 186 391 298

Wettelijke verklaring

Alle specialistische artikelen die door Controllit worden gepubliceerd zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Controllit AG.

Controllit AG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor links naar de sites van andere bedrijven. De inhoud van dergelijke sites is de verantwoordelijkheid van hun respectieve exploitanten.

Afwijzing van aansprakelijkheid

1. de inhoud van het onlineaanbod: De auteur behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie veroorzaakt wordt, zijn in principe uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. referenties en links: De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen van zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het maken van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte sites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod van de auteur en voor externe bijdragen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de op deze wijze aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht: De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije grafieken en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde en beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van merken betekent niet dat ze niet beschermd zijn door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's berusten. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming: Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder vermelding van persoonlijke gegevens of onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer: Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

Contact