Crisiscommunicatie

Je kunt niet niet communiceren.

"Crisiscommunicatie beheersen: Handel, informeer, win vertrouwen!"

Fouten gebeuren, bij iedereen! Het verschil zit hem in hoe bedrijven ermee omgaan. Wanneer een bedrijf zich in een crisissituatie bevindt, is de juiste communicatie het belangrijkst. Uw crisiscommunicatie bepaalt namelijk hoe uw crisismanagement wordt ervaren in het geval van een incident. Wil crisiscommunicatie effectief en efficiënt zijn, dan moet het voorbereid zijn om werknemers, klanten, zakenpartners en belanghebbenden te informeren over de huidige problemen en uitdagingen. Het doel is om ervoor te zorgen dat je bedrijf snel, gepast en consistent reageert in het geval van een crisis. Goede crisiscommunicatie biedt de mogelijkheid om kracht te tonen, vertrouwen te behouden en je eigen imago te versterken. Onze adviesdiensten helpen u om effectieve en efficiënte crisiscommunicatie te ontwikkelen, om de veerkracht van bestaande structuren, systemen en procedures te testen en uit te breiden, en om uw bestaande organisatie verder te ontwikkelen. Op alle gebieden van proactieve en reactieve crisiscommunicatie staan we u bij met onze praktische expertise.

Professionele crisiscommunicatie beschermt de reputatie van uw bedrijf

Het opzetten van stevige en concrete crisiscommunicatiestructuren is van groot belang voor alle bedrijven, instellingen en overheden, want voor en tijdens een crisis geldt: Je kunt niet niet niet communiceren. Het gedigitaliseerde en 24/7 genetwerkte maatschappij- en medialandschap heeft het belang van professionele crisiscommunicatie verder benadrukt. Het doel van effectieve, efficiënte en voorbereide crisiscommunicatie is om crises van tevoren te plannen en zo zekerheid van handelen te genereren om aan de informatiebehoefte te voldoen en om huidige crises met succes het hoofd te bieden. Crisiscommunicatie is een centraal middel voor het opbouwen en beschermen van een goede reputatie, zowel intern als extern.

Onze adviesdiensten voor crisiscommunicatie:
 • Emergency Response Audit (ERA) - Crisiscommunicatie 
  De Emergency Response Audit (ERA) is een belangrijk instrument om uw bestaande crisiscommunicatiestructuren te identificeren en hun sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden te analyseren. Op basis van de ERA kunnen verdere structuren (crisiscommunicatiestrategie, stakeholderanalyse, crisiscommunicatieplan) worden opgesteld of aangepast. Het doel is om de sterke punten die al bestaan te benadrukken en de zwakke punten die zijn geïdentificeerd te elimineren.

 • Stakeholderanalyse
  De stakeholderanalyse geeft een overzicht van uw verschillende belangengroepen en bepaalt hun relevantie voor uw bedrijf. Het identificeert de stakeholders met wie moet worden gecommuniceerd in het geval van een incident en integreert hen snel en gericht in de crisiscommunicatie. Stakeholders hebben ook een grote invloed op de reputatie van een bedrijf en kunnen daar dus verschillende gradaties van invloed op hebben.

 • Crisiscommunicatiestrategie
  Voorbereide en op maat gemaakte crisiscommunicatiestrategieën voor uw bedrijf zijn belangrijke richtlijnen en van groot belang voor consistente en veilige communicatie in een crisis. Ze maken een snelle en flexibele reactie en actiecapaciteit in een crisis mogelijk, geven een eerste richting aan en laten nog ruimte voor actuele aanpassingen.

 • Crisiscommunicatieplan
  Het crisiscommunicatieplan is een basisinstrument voor het analyseren, opzetten en structureren van crisiscommunicatie in uw bedrijf, organisatie of instantie. Het crisiscommunicatieplan dient om de communicatieve procedures, instrumenten en structuren voor de crisis te bundelen. Hierdoor is het communicatieplan een belangrijk hulpmiddel bij het handelen en maakt het een snelle en doelgerichte implementatie van communicatiemaatregelen mogelijk in geval van een crisis. Hierin worden onder andere de MRB, stakeholderanalyse en crisiscommunicatiestrategieën geïntegreerd.

 • Crisiscommunicatietrainingen en -workshops
  Met onze crisiscommunicatietrainingen en -workshops worden de gevestigde structuren van uw crisiscommunicatie getraind en in de praktijk geïllustreerd. Het doel is om uw communicatiemedewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden op een crisis:
   - Telefoontraining
   - Face-to-face training
   - Social media workshop in een crisis

Crisiscommunicatie implementatie en doorontwikkeling

Bij het opzetten of verder ontwikkelen van uw proactieve en reactieve crisiscommunicatie krijgt u theoretische en praktische ondersteuning van ons adviesteam. Daarnaast dienen normen en standaarden zoals DIN ISO EN 2236:2021, DIN CEN/TS 17091:2019, BSI Standard 200-4 en de Wirtschaftsgrundschutz Standard 2000-3 als ondersteuning, die het belang en de implementatie van crisiscommunicatie benadrukken. Op basis van ons proceduremodel passen we de adviesdienst individueel aan uw eisen en behoeften aan.

Coaching

Onze experts coachen u tijdens het lopende project, zodat u de kennis zelfstandig in uw bedrijf kunt toepassen. Ons doel is dat u tijdens het project de nodige kennis opdoet en deze direct in de praktijk brengt. We zien onszelf als een sparringpartner die je voorbereidt op de volgende worst case.

  Kosten

De kosten van onze ondersteuning variëren sterk van project tot project, daarom kunnen we op dit moment helaas geen specifieke details geven. We ondersteunen zowel kleine en middelgrote bedrijven als grote ondernemingen van bijna elke omvang. Neem contact met ons op en we zullen een prijsklasse vinden die past bij jouw wensen en eisen.

 FAQ

Wat betekent crisiscommunicatie?
Crisiscommunicatie wordt ook wel crisis-PR genoemd en is een centraal onderdeel van crisismanagement. Over het algemeen beschrijft crisiscommunicatie het public relationswerk van bedrijven, organisaties en overheden om crises zo goed mogelijk te beheersen.

Waarom is crisiscommunicatie zo belangrijk?
Crisiscommunicatie is een belangrijk onderdeel van crisismanagement. Crisiscommunicatie die van tevoren is voorbereid en gericht wordt ingezet, kan helpen opkomende crises te verzachten of huidige crises succesvol te beheersen. Effectieve crisiscommunicatie beschermt met name de reputatie ten opzichte van stakeholders, zowel intern als extern.

Uw crisismanagement is slechts zo goed als uw interne en externe perceptie.

Contact