[alive-IT] - Functies


De uitvoering van een BCM-programma is complex, de uitvoering met Office-programma's vaak zeer tijdrovend en foutgevoelig. Met onze software [alive-IT] krijgt u uitgebreide ondersteuning voor uw BCM- en ITSCM-programma.

Met [alive-IT] verbetert u uw BCM- en ITSCM-programma, vermindert u de onderhoudsinspanningen en verhoogt u de veerkracht van uw organisatie door herstel te orkestreren - en dat alles met native app-ondersteuning in de toekomst.

Functies voor bedrijfscontinuïteitsbeheer

 • Flexibel middelenbeheer

 • Rapportage

 • Geïntegreerde workflow-engine voor de aansturing van de BCM-processen

 • Geautomatiseerde actualisering van de bedrijfscontinuïteitsplannen

 • Gestructureerde planning van herstartprocedures

 • Ondersteuning bij kritieke incidenten en tests

Functies voor IT Service Continuity Management

 • Gapanalyse

 • Rapportage

 • Geïntegreerde workflow-engine voor de aansturing van de ITSCM-processen

 • Geautomatiseerde actualisering van de plannen voor de continuïteit van de IT-dienstverlening

 • Gestructureerde planning van herstartprocedures

 • Ondersteuning bij kritieke incidenten en tests

Business-Impact-Analyse

De BIA-module ondersteunt u bij het maken, uitvoeren en evalueren van uw bedrijfsimpactanalyse.

 • Configuratie van de Business Impact Analyse

 • Distributie van de BIA-vragenlijsten naar de afdelingen via workflow

 • BIA monitor - hoe de huidige status bij te houden

 • Workflow vrijgeven met commentaarfunctie

 • Consolidatie Workflow voor de BC Manager

 • ​Automatisch genereren van rapporten

Crisismanagement

[alive-IT] ondersteunt het crisisteam en het situatiecentrum bij het omgaan met kritieke incidenten.

 • Toegang tot alle relevante crisisbeheersingsdocumenten

 • Audit-proof documentatie van het werk van het crisismanagementteam in een logboek

 • Coördinatie van de noodhulpteams

Uitvoerbare recovery procedures

De recovery processen die in [alive-IT] worden gecreëerd, kunnen in real-time worden uitgevoerd tijdens kritieke incidenten of tests. De individuele teams ontvangen de voor hen relevante taken op het moment dat de taken moeten worden uitgevoerd.

 • Taaktoewijzing van het herstartproces in real-time

 • Toezicht op het heropstartproces voor de crisiseenheid

 • Automatische documentatie van incidenten en tests voor latere foutanalyses

Incidentenbeheer en alarmering

[alive-IT] heeft interfaces met de hieronder genoemde incident- en alarmeringssystemen. Via deze interfaces kunnen de noodteams worden gealarmeerd zonder dat de gegevens meerdere malen moeten worden bijgehouden. Wij werken momenteel aan verdere interfaces met incident- en alarmeringssystemen.
 

Contact