Onze 360-graden allround bescherming via IT-servicecontinuïteitsbeheer / informatiebeveiligingsbeheer / cyberresponsplanning

IT Service Continuity Management (ITSCM), Information Security Management (ISM) en Cyber Response Planning (CRP) zijn drie belangrijke disciplines op het gebied van IT. Leer hoe deze drie cruciale disciplines samensmelten tot een allesomvattende beveiligingsstrategie.

Bijna alle bedrijfskritische processen zijn tegenwoordig afhankelijk van goed functionerende IT-services. Het langdurig uitvallen van IT-infrastructuren, IT-systemen of applicaties heeft vaak fatale gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit en kan zelfs het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen. De vereisten voor bedrijfscontinuïteit zijn daarom altijd ook vereisten voor de continuïteit van IT-services.

De mogelijke oorzaken van IT-storingen zijn talrijk en kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren. Te beginnen met hardwarestoringen, bijvoorbeeld wanneer belangrijke componenten zoals servers of netwerkelementen uitvallen, via onjuiste configuraties tot externe bedreigingen zoals cyberaanvallen.

IT Service Continuity Management (ITSCM), Information Security Management (ISM) en Cyber Response Planning (CRP) of Cyber Incident Response Management (CIRM) zijn drie belangrijke disciplines op het gebied van IT. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de soepele werking van IT-infrastructuren, IT-systemen en -toepassingen en bij het omgaan met IT-verstoringen of cyberaanvallen. Samen hebben ze als doel de continuïteit van IT-services te handhaven, uw bedrijfsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en snel te kunnen reageren in geval van nood.

Consultancydiensten

We werken met u samen om oplossingen op maat te ontwikkelen die zijn afgestemd op uw vereisten in deze complexe IT-omgeving. Vanzelfsprekend houden we ook rekening met de raakvlakken met andere managementdisciplines zoals bedrijfscontinuïteitsbeheer, crisisbeheer (KM) en ITIL. Met onze jarenlange ervaring ondersteunen wij u bij de introductie, doorontwikkeling of evaluatie van uw bestaande ITSCM, ISM, CRP of CIRM. Onze aanpak is gebaseerd op internationaal erkende standaarden (evenals best practice modellen uit onze jarenlange projectervaring.

Coaching

Bij het implementeren van projecten richten onze IT-experts zich altijd op het opbouwen van interne expertise. Ons doel is dat u tijdens de implementatie van het project de benodigde kennis over het beheerproces van ons leert en het geleerde vervolgens direct in de praktijk kunt brengen. Nieuwe processen worden niet altijd onverdeeld positief ontvangen. Onze jarenlange ervaring leert dat de beste manier om interne scepsis te overwinnen is om het bewustzijn onder medewerkers te vergroten. Net als het citaat van Antoine de Saint-Exupéry: „Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mannen op om hout te kopen, taken toe te wijzen en het werk te verdelen, maar leer de mannen te verlangen naar de wijde, eindeloze zee“ – Neem gerust contact met ons op als je ondersteuning nodig hebt bij het voorbereiden en implementeren van bewustwordingsmaatregelen.

  Wat zijn de verschillen en synergieën tussen ITSCM, ISM en CRP?

De drie disciplines zijn nauw met elkaar verbonden en de verschillen zitten vooral in de specifieke verantwoordelijkheidsgebieden.

ITSCM richt zich op het waarborgen van de beschikbaarheid van uw IT-services in lijn met de bedrijfsvereisten. De IT-services die nodig zijn voor uw bedrijfsactiviteiten worden niet, of slechts voor korte tijd, onderbroken tijdens de overgang naar IT-noodactiviteiten en het economische voortbestaan van uw bedrijf blijft veiliggesteld, zelfs in het geval van een groot incident. Dit omvat bijvoorbeeld het opstellen van herstart- en herstelplannen en de implementatie van redundante hardwarecomponenten of netwerkelementen. Dit betekent dat bij een IT-storing onmiddellijk alternatieve oplossingen kunnen worden geactiveerd om een ononderbroken bedrijfsvoering te garanderen.

Terwijl ITSCM de continuïteit van IT-diensten garandeert, richt ISM zich op de bescherming van alle soorten informatie, zowel in digitale als fysieke vorm, tegen verkeerde configuratie, ongeautoriseerde toegang, manipulatie en diefstal. Het gaat hierbij met name om de bescherming van gevoelige bedrijfsgegevens, persoonlijke identificatiegegevens en intellectueel eigendom. Het omvat maatregelen zoals encryptie, toegangscontroles en controlesystemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie te garanderen. Tot de klassieke risico's voor informatiebeveiliging behoren echter niet alleen opzettelijke handelingen, maar ook elementaire bedreigingen zoals brand, water, stormen, aardbevingen en mislukte software-updates.

Cyber Response Planning (CRP) vult deze twee disciplines aan met een proactieve benadering van het beheer van cyberaanvallen. CRP houdt zich bezig met de ontwikkeling en voortdurende verbetering van Cyber Incident Response Management (CIRM). Dit omvat het ontwikkelen van strategieën om snel te kunnen reageren op cyberincidenten, deze in te dammen en de schade te minimaliseren. Het omvat gedetailleerde actieplannen en responsschema's (playbooks) om snel en efficiënt te kunnen handelen in het geval van een IT-beveiligingsincident. Een belangrijk element hierbij is ook de training van werknemers, want in de context van cybercriminaliteit zijn werknemers niet alleen een risico, maar ook de grootste troef. Goed opgeleide werknemers zijn beter in staat om verdachte activiteiten te herkennen, beveiligingsincidenten effectief te melden en de nodige maatregelen te nemen om de schade te beperken.

ITSCM, ISM en cyberresponsplanning zijn drie managementdisciplines die nauw met elkaar verbonden zijn en van elkaar profiteren. De verschillen tussen ITSCM, ISM en CRP liggen in hun respectievelijke aandachtspunten en methoden, maar ze vullen elkaar perfect aan om te zorgen voor uitgebreide bescherming van uw IT-infrastructuur, IT-systemen en applicaties. Samen hebben ze als doel de continuïteit van IT-services te handhaven, uw bedrijfsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en snel te kunnen reageren in geval van nood. Terwijl ITSCM zich richt op het in stand houden van IT-activiteiten, concentreert ISM zich op het beschermen van informatie als bedrijfsmiddel en CRP op het reageren op cyberincidenten.

Met de implementatie van ITSCM, ISM en CRP geeft u een duidelijk signaal van betrouwbaarheid af aan klanten en contractuele partners - zelfs in het geval van een kritiek IT-incident.

  Kosten

De kosten van onze ondersteuning variëren sterk per project. Daarom kunnen we op dit moment helaas geen specifieke informatie geven. We ondersteunen echter bedrijven van bijna elke grootte, van kleine en middelgrote ondernemingen tot grote ondernemingen. Neem contact met ons op en we zullen een prijsklasse vinden die voldoet aan uw wensen en eisen.

Contact