IT Service Continuity Management (ITSCM)

Met een vastgesteld IT Service Continuity Management (ITSCM) met de basiselementen van IT-noodparaatheid en IT-noodrespons, bent u goed voorbereid op kritieke IT-incidenten. Wij kunnen u daarbij helpen.

Bijna alle kritische bedrijfsprocessen van een bedrijf zijn tegenwoordig afhankelijk van een goed functionerende IT. Het langdurig uitvallen van IT-infrastructuren, IT-systemen of -toepassingen heeft vaak fatale gevolgen voor de bedrijfscapaciteit en bedreigt zelfs het voortbestaan van het bedrijf. De eisen voor de bedrijfscontinuïteit zijn dus ook altijd eisen voor de continuïteit van de IT-dienstverlening. Door middel van een gevestigd IT Service Continuity Management (ITSCM) met de basiselementen IT emergency preparedness en IT emergency management bent u goed voorbereid op kritieke IT-incidenten. De IT-diensten die nodig zijn voor hun bedrijfsvoering worden niet of slechts kortstondig onderbroken, tijdens de overgang naar een IT-noodoperatie, en het economische bestaan van hun bedrijf blijft veilig, zelfs in het geval van een grote verliesgevende gebeurtenis. Door het implementeren van IT Service Continuity Management stuurt u een duidelijk signaal van betrouwbaarheid, inclusief het optreden van een kritisch IT-incident, naar klanten en contractpartners.

Consulting services

In deze complexe IT-omgeving ontwikkelen wij samen met u individuele oplossingen die zijn afgestemd op uw wensen. Daarbij houden we uiteraard ook rekening met de bijbehorende raakvlakken met andere managementdisciplines zoals Business Continuity Management, Information Security Management (ISM), Crisis Management (CM), etc. Met onze jarenlange ervaring ondersteunen we u bij de introductie, verdere ontwikkeling of evaluatie van uw bestaande IT Service Continuity Management Systeem. Onze aanpak is gebaseerd op internationaal erkende normen (ISO 27031 en BCI Good Practice Guideline) en op de best practice van onze jarenlange projectervaring.

ITSCM-implementatie en levenscyclus

Ons professionele adviesteam ondersteunt u bij de verdere ontwikkeling of implementatie van uw ITSCM. Onze consulting services zijn fundamenteel gebaseerd op ons Controllit AG Best Practice Model. Uiteraard passen we onze consulting services ook individueel aan uw behoeften aan.

Coaching

Bij de uitvoering van projecten richten onze IT-experts zich altijd op het opbouwen van "in-house" knowhow. Ons doel is dat zij tijdens de uitvoering van het project de nodige kennis over het managementproces van ons leren en het geleerde vervolgens direct in de praktijk kunnen brengen. Nieuwe processen krijgen niet altijd alleen maar onverdeelde positieve feedback. Interne scepsis kan volgens onze jarenlange ervaring het best worden opgelost door een bijbehorend bewustzijn bij de medewerkers te creëren. Volgens het citaat van Antoine de Saint-Exupéry "Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mannen op om hout te verzamelen, taken toe te wijzen en het werk te verdelen, maar leer de mannen juist het verlangen naar de brede, eindeloze zee". We helpen hen ook graag bij de voorbereiding en uitvoering van bewustmakingsactiviteiten.

  Wat is ITSCM IT Service Continuity Management?

ITSCM als managementproces plant proactief alle aspecten die nodig zijn voor het continueren, herstarten of herstellen van uw IT-infrastructuur, IT-systemen of applicaties. Ter ondersteuning van en in afstemming op het BCM-proces worden de risico's voor de IT-dienstverlening verminderd en wordt de herstart van de IT-dienstverlening gepland, voorbereid en getest. ITSCM versterkt zo de veerkracht, continuïteit en stabiliteit van uw kritische IT-diensten. ITSCM maakt deel uit van Business Continuity Management (BCM) met een focus op IT-fouten.


  Wat is het doel van IT Service Continuity Management?

 • De beschikbaarheid van de nodige IT-infrastructuren, IT-systemen of -toepassingen garanderen, zelfs in het geval van een kritisch IT-incident of -noodgeval 

 • Het minimaliseren van risico's die kunnen leiden tot kritieke IT-incidenten of IT-crises

 • Versterking van de veerkracht, continuïteit en stabiliteit van uw kritische IT-diensten tegen invloeden van buitenaf

 • Creëren van veiligheid voor klanten en contractuele partners

  Welke voordelen hebben bedrijven met een gevetigd ITSCM?

 • Vermijden of minimaliseren van downtime van kritische IT-services, die van invloed zijn op de bedrijfsprocessen

 • Minimalisatie en vermindering van de heropstarttijd

 • De huidige en toekomstige bedreigingen te verminderen en effectieve responsprocessen te bieden

 • Versterking van de veerkracht van IT

 • Naleving van wettelijke, regelgevende en klantvereisten

 • Bewezen veerkracht naar klanten en leveranciers 

  Wat is het verschil tussen ITSCM en ISM?

ITSCM als integraal onderdeel van uw organisatie, ongeacht het type en de omvang, geeft u de mogelijkheid om IT-services te leveren op een acceptabel niveau dat vooraf is gedefinieerd door het BCM, ondanks een kritisch IT-incident. ITSCM richt zich uitsluitend op de beschikbaarheid van IT-diensten die tijdkritische bedrijfsprocessen ondersteunen of leveren.

Information Security Managements (ISM) is een managementsysteem dat voorziet in processen voor de bescherming van informatie, ongeacht het type en de herkomst ervan. Naast beschikbaarheid definieert ISM verdere beveiligingsdoelstellingen zoals vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van de gegevens. ISM is verantwoordelijk voor de normale werking, daarom moet met ISM worden afgesproken welke scenario's in het ITSCM worden behandeld en welke scenario's onder de verantwoordelijkheid van ISM of IT-operaties vallen.

  Kosten

De kosten van onze steun variëren sterk van project tot project, dus we kunnen hier geen specifieke details geven, maar we ondersteunen bedrijven van bijna elke grootte, van kleine bedrijven tot middelgrote en grote ondernemingen. Neem contact met ons op en we zullen een prijsklasse vinden die aan uw wensen en eisen voldoet.

  FAQ

Wat betekent ITSCM?
ITSCM creëert als managementproces organisatie- en personeelsstructuren voor het vermijden van maar ook voor het beheer van kritieke IT-incidenten. Met een gevestigd ITSCM bent u in staat om 

 • op gestructureerde wijze te reageren op kritieke IT-incidenten 

 • te zorgen voor een IT-noodoperatie

 • hun IT-infrastructuren, IT-systemen of -toepassingen opnieuw op te starten.

Waarom is ITSCM zo belangrijk?
Wanneer IT / IT-infrastructuren falen, speelt de factor tijd een grote rol. Hoe langer de noodzakelijke IT-diensten voor de kritische bedrijfsprocessen niet beschikbaar zijn, hoe hoger de financiële en/of reputatieschade. In sommige bedrijven is de tijdspanne tot het bestaan van het bedrijf bedreigd wordt zeer klein. Een gevestigd ITSCM vermindert de kans dat ITSCM-schadescenario's zich voordoen, creëert structuren om kritieke IT-incidenten aan te pakken en geeft hen de zekerheid om de IT binnen het gedefinieerde tijdsvenster opnieuw op te starten.

Ik heb al BCM. Heb ik nog steeds ITSCM nodig?
Deze vraag kan worden beantwoord met een duidelijk ja. BCM bepaalt de tijdskritische bedrijfsprocessen van een bedrijf en zorgt ervoor dat deze in geval van een incident kunnen worden voortgezet. ITSCM zorgt voor de beschikbaarheid van de IT-diensten die nodig zijn voor tijdkritische bedrijfsprocessen. Terwijl BCM als een holistisch managementproces voor het falen van IT / IT-infrastructuren "alleen" handmatige overbruggingsmaatregelen plant, houdt ITSCM zich bezig met het onderhoud van de beschikbaarheid of de snelst mogelijke herstart van IT-infrastructuren, IT-systemen of -applicaties.

Ik heb al ISM. Heb ik nog steeds ITSCM nodig?
Deze vraag kan ook met een duidelijk ja worden beantwoord. Information Security Management (ISM) heeft als doel alle informatie van een bedrijf te beschermen, ongeacht de aard of herkomst. ISM plant proactief het voorkomen van beveiligingsincidenten of het schenden van gedefinieerde beveiligingsdoelstellingen zoals vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit. Dit zijn dus eisen voor een normale werking. Afzonderlijke plannen voor de aanpak van beveiligingsincidenten worden normaal gesproken niet gemaakt. Vaak ontstaat hier een gevaarlijke kloof. De ITSCM-organisatiestructuren en de plannen voor het waarschuwen en beheren van kritieke IT-incidenten kunnen natuurlijk ook worden gebruikt om beveiligingsincidenten te beheren.

Contact