Waarom is regelmatig oefenen in het crisisteam zo belangrijk?

Vooral omdat dit de enige manier is om ervoor te zorgen dat de maatregelen en voorzorgsmaatregelen op het gebied van crisisbeheer werken en dat het crisisteam alle soorten crisissituaties aankan.  Elke organisatie moet immers voorbereid zijn op complexe en uitzonderlijke situaties, met inbegrip van situaties die zij niet heeft voorzien of zelfs niet heeft kunnen voorzien.

Onze crisismanagementoefeningen helpen u om de veerkracht en het optimalisatiepotentieel van uw crisisorganisatie, reactie en communicatie te valideren onder realistische omstandigheden, zodat de doelstellingen van uw crisismanagement worden gehaald.

Van de planning van een oefening tot het eindrapport, ons ervaren team begeleidt u door alle stappen van een succesvolle crisismanagementoefening:

Hoe plannen we crisisbeheersingsoefeningen?

We plannen de oefening samen met u. Na het bepalen van de doelstellingen van de oefening, beslist u met welke dreigingssituatie u geconfronteerd wilt worden. Dan creëren we het ruwe scenario voor onze verhaallijn. De volgende stap in het oefenplanningsproces is het maken van het script en al het andere oefenmateriaal. Wij coördineren met u en creëren een realistische verhaallijn voor u. Als ondersteunend materiaal maken we ook nepnieuwsitems, telefoontjes, radioberichten, sociale-mediaberichten, sociale-mediaberichten, e-mailwaarschuwingen en de hele buitenwereld. Afhankelijk van de mate van maturiteit schakelen wij uw crisismanagementteams en interne professionals in, integreren wij een evacuatieoefening of oefenen wij uitsluitend met het crisismanagementteam.

Hoe voeren we crisisbeheersingsoefeningen uit?

Je oefendag zal worden opgedeeld in verschillende fasen. De dag begint met de introductie en kan op verzoek ook een individuele training of crisismanagement training omvatten. Nadat alle deelnemers zijn geïnstrueerd, begint de oefening volgens een vooraf bepaald schema dat wordt begeleid door het crisisoefeningenteam. Het crisisoefeningenteam stuurt de gebeurtenissen aan vanuit de achtergrond. Het is gebaseerd op het script en afhankelijk van de situatie indien nodig. De bewegingswaarnemers documenteren de gebeurtenissen in de focus en evalueren deze tegelijkertijd, zodat we de opgedane ervaring vastleggen en deze bevindingen gebruiken voor verdere verbetering. De oefendag wordt afgesloten met een geleide feedbacksessie waarin de deelnemers aan de oefening verslag doen van hun ervaringen tijdens de oefening en de waarnemers hun beoordeling geven.

Hoe maken we een oefenrapport?

Na afloop van de oefening zullen we de verzamelde informatie evalueren en de resultaten samenvatten in een eindrapport. In het eindrapport worden opmerkingen en evaluaties gedocumenteerd en bijbehorende suggesties voor verbetering en aanbevelingen voor actie worden opgesomd.

Contact