Supply Chain Continuity Management

Storingen in de toeleveringsketen kunt u een stap voor blijven en uzelf beschermen tegen uitval. Wij helpen u uw bedrijf te positioneren om verstoringen van de toeleveringsketen met een gerust hart tegemoet te treden.


Supply chains worden met verschillende risico's tegelijk geconfronteerd. Deze variëren van cyberaanvallen en natuurrampen tot verstoringen door pandemieën, oorlogen, congestie in havens, transportbeperkingen, machinebreuk, insolventie van leveranciers … en de lijst gaat maar door.  De beste manier om deze risico's en gevaren tegen te gaan is het versterken van de weerbaarheid van uw eigen bedrijf. Zodra u deze veerkracht heeft bereikt, bent u een verstoring van de toeleveringsketen altijd een stap voor. Met onze expertise in Supply Chain Continuity Management (SCCM) kunnen wij u bij dit proces ondersteunen, op maat van uw bedrijf, en samen met u een efficiënt en effectief SCCM-systeem opzetten.


Supply Chain Continuity Management versterkt de veerkracht

SCCM is de toepassing van BCM in de logistiek en is gericht op alle bedrijven die producten of diensten inkopen of distribueren. SCCM bouwt voort op de beginselen van BCM en heeft tot doel systematisch de potentiële gevolgen van verstoringen binnen de leveringsketen vast te stellen en doeltreffende tegenmaatregelen te nemen voordat deze zich voordoen – om een "Plan B" te hebben.

SCCM vergroot de veerkracht van de onderneming, verbetert haar imago en verzekert haar voortbestaan op de meest effectieve en efficiënte manier. Onze aanpak van het continuïteitsbeheer van de toeleveringsketen is gebaseerd op onze jarenlange projectervaring in de logistiek, modellen voor beste praktijken in de sector, namelijk GPG (BCI), en de huidige internationale norm (ISO 22318:2015).

Onze consulting aanbieding voor SCCM

Leidinggevenden gebruiken SCCM om hun organisatie naar succes te leiden. Wij ondersteunen u bij het opzetten van een SCCM-systeem en bij het verder ontwikkelen van een bestaand BCM-systeem. Naast de adviesdiensten voor de implementatie van een BCM-systeem, bieden wij het volgende voor het SCCM-systeem:

 • Creatie van een leveranciersvragenlijst om noodspecifieke aspecten te bevragen en te beoordelen voordat een contract met een potentiële leverancier of dienstverlener wordt gesloten

 • Ontwikkeling van voor noodsituaties relevante inhoud voor contracten met leveranciers en dienstverleners

 • Ontwikkelen van oplossingen om risico's binnen de eigen toeleveringsketen en de organisatie te verminderen

 • Een model ontwikkelen om de volwassenheid van het eigen systeem te controleren en te beoordelen en de mogelijkheid om het systeem voortdurend te verbeteren


SCCM verdere ontwikkeling en uitvoering

Voor de verdere ontwikkeling of implementatie van uw SCCM wordt u ondersteund door ons consulting team. Op basis van ons procesmodel passen wij de adviesdienst individueel aan uw wensen en behoeften aan.

Coaching

Onze experts coachen u tijdens het project, zodat u de kennis zelfstandig kunt toepassen in uw bedrijf. Ons doel is dat u tijdens het project de nodige kennis opdoet en deze direct in de praktijk brengt. Wij zien onszelf als een sparringpartner die u voorbereidt op het volgende worst-case scenario.

 Wat is Supply Chain Continuity Management?

Business Continuity Management dient als basis voor Supply Chain Continuity Management (SCCM). Logistiek is een systeem met korte doorlooptijden, een hoge leveringsservice, in het beste geval lage voorraden en lage kosten. Het vervoer, de opslag, de bevoorrading, de aankoop en de distributie van goederen moeten voortdurend worden verzekerd. Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) is een proces om dit continu te waarborgen.

Supply Chain Continuity Management (SCCM) gaat nog een stap verder. Hier ligt de nadruk bijvoorbeeld op de analyse van het kritieke karakter van leveranciers en dienstverleners, de ontwikkeling van individuele oplossingen en de contractuele vormgeving daarvan. SCCM versterkt de veerkracht van het bedrijf met behulp van een effectieve respons en voorkomt zo bedrijfsonderbrekingen.

 Wat is het doel van Supply Chain Continuity Management?

 • De stabiliteit van de toeleveringsketen waarborgen

 • Minimaliseren van risico's die tot kritieke storingen kunnen leiden

 • Het bedrijf beter bestand maken tegen externe invloeden

 • Doeltreffende tegenmaatregelen vaststellen voor het geval de bevoorrading uitvalt

 • Oplossingen ontwikkelen om de risico's binnen hun eigen toeleveringsketen te beperken

 • Vaststelling van een proces voor voortdurende verbetering van het SCCM-systeem

 Voordelen van supply chain continuity management voor bedrijven

 • Identificeer huidige en toekomstige bedreigingen voor de toeleveringsketen en zorg voor effectieve reactieprocessen

 • De veerkracht van het bedrijf versterken

 • Het vermijden of minimaliseren van de impact van verstoringen in de toeleveringsketen

 • Instandhouding van essentiële taken en processen in een worst-case scenario

 • Voldoen aan wettelijke, regelgevende en klantvereisten (bv. KRITIS)

 • Minimaliseren van downtime en verkorten van herstarttijden als gevolg van onderbrekingen in de toeleveringsketen

 • Provabele veerkracht voor klanten


 Kosten

De kosten van onze steun variëren sterk van project tot project, dus helaas kunnen wij op dit moment geen specifieke details verstrekken. Wij ondersteunen echter zowel kleine en middelgrote ondernemingen als grote ondernemingen van vrijwel elke omvang. Neem contact met ons op en wij vinden een prijsklasse die aan uw behoeften en eisen voldoet.

 FAQ

Wat betekent SCCM?
Supply Chain Continuity Management (SCCM) is een deelgebied van Business Continuity Management met een focus op supply chains. SCCM analyseert de risico's van leveringsketens en ontwikkelt individuele oplossingen en de contractuele opzet ervan om een doeltreffend nood- en crisisbeheer tot stand te brengen.

Waarom is SCCM zo belangrijk?
De factor tijd speelt een grote rol bij het falen van toeleveringsketens. Hoe langer bedrijfsprocessen uitvallen door onderbrekingen in de toeleveringsketen, hoe groter de financiële en/of reputatieschade. Voor sommige ondernemingen kan de tijdspanne tot hun bestaan wordt bedreigd zelfs zeer klein zijn. Een gevestigd SCCM vermindert de kans op verliesscenario's als gevolg van storingen in de toeleveringsketen, creëert structuren om kritieke storingen te beheren en geeft u het vertrouwen om binnen een bepaald tijdsvenster opnieuw op te starten.

Contact