[alive-IT] Version 6.1.2

De nieuwe [alive-IT] versie 6.1.2 is nu beschikbaar om te downloaden.

Nieuwe functies:

Excel-rapporten met details van de BIA-respons: De detailinformatie van de BIA-vragenlijsten kan nu tijdens de consolidatiefase in Excel-formaat worden uitgevoerd en daarin worden geanalyseerd of geëxporteerd.

Verbeteringen van het BIA-rapport: Het eindrapport van een BIA werd verbeterd met kleine detailverbeteringen in de presentatie. Voorts is een aanhangsel toegevoegd met uitleg over de selecteerbare niveaus voor de beoordeling van de mogelijke gevolgen van processtoringen.

Read-only autorisatie op attribuutniveau: Alle stamgegevensvelden kunnen nu niet alleen worden verborgen, maar er kan ook een schrijfbeveiliging worden gedefinieerd in de regels van alive-IT.