Witboek Crisisbeheersing

In deze whitepaper geven we een kort overzicht van de essentiële kenmerken en principes van een succesvol crisismanagementsysteem.

Een systematisch gestructureerd crisisbeheersysteem helpt om adequaat te reageren op elke vorm van verstoring. De oorzaken van de crisis zijn van ondergeschikt belang. Het gaat erom de situatie onder controle te krijgen en te beheersen. Het maakt een belangrijk verschil of de reactie gestructureerd en systematisch is of "vanuit de darm".