[alive-IT] Versie 6.1

Vanaf 17.09.2020 is de nieuwe [alive-IT] versie 6.1 beschikbaar om te downloaden.

Eigenschappen:

Aanpassingen aan de huisstijl
Met versie 6.1 vraagt de klant om een verhoogde integratie van een 
Er wordt rekening gehouden met bedrijfsontwerpen. De bovenste applicatielijn kan nu 
kan worden aangepast. U kunt nu

  • Achtergrondkleur

 

  • Logo in de linkerbovenhoek

 

  • Lettertype kleur

naar eigen wens worden aangepast.

Uitbreidingen van de BIA-module
De BIA-module heeft enkele detailverbeteringen gekregen. 

  • De mogelijkheid om stamgegevens toe te voegen tijdens de BIA (voor aanvragen, individuele gegevensverwerking, toelatingen/kwalificaties en dienstverleners), indien deze nog niet geregistreerd waren op het moment dat de BIA werd opgestart.

 

  • De handmatig aangevulde stamgegevens kunnen worden vergeleken en samengevoegd met de bestaande stamgegevens in [alive-IT] na afloop van de enquête of ook daarna.

 

  • Voor de uitwisseling tussen de deelnemers aan een BIA-antwoordformulier werd aan elke pagina van het formulier een commentaarfunctie toegevoegd, die via een pictogram in de knoppenbalk van elke pagina kan worden opgeroepen. De commentaren kunnen worden opgemaakt en zijn - vergelijkbaar met een chat - gemarkeerd met verschillende gekleurde gebruikers-ID's.

 

  • Er is nu een extra berekeningsmethode beschikbaar voor de berekening van MTPD en RTO. Naast het gewogen rekenkundig gemiddelde kan nu ook een maximumwaardeprincipe worden gekozen.

Uitgebreide rapportage met SQL-interface voor de aansluiting van elke Rapportage-oplossingen
Ook werd op verzoek van de klant een SQL-interface geïntegreerd, die eenvoudige query's vanuit elk rapportagesysteem (Excel, Crystal Reports, enz.) mogelijk maakt en die een evaluatie van de database-interfaces ondersteunt. Dit betekent dat er nu rapporten van enige complexiteit en onafhankelijke opmaak kunnen worden gemaakt. Om veiligheidsredenen is deze database-interface gekoppeld aan een authenticatieprocedure die is geïntegreerd in het gebruikersbeheer van [alive-IT], zodat de in [alive-IT] gedefinieerde autorisaties ook volledig effectief zijn voor dit type toegang. 

Daarnaast bieden wij gratis zowel een ODBC als een JDBC driver aan, die vaak nodig zijn. De gebruikers die via deze rapportage-interface toegang krijgen, worden ook beschouwd als gelijktijdige gebruikers, zodat het licentievolume mogelijk moet worden aangepast in geval van intensief gebruik.

Optioneel gebruik van grafieken voor herstelprocessen in de manuele module
Voor de generatie van de handleidingen kan nu per geval worden bepaald of de graphics van de herstelprocessen volledig moeten verschijnen, slechts één keer voor het topniveau van het proces of helemaal niet.

Enerzijds kan deze instelling worden gedefinieerd in de stamgegevens van elke handleiding of ad hoc worden bepaald in een dialoog voorafgaand aan het generatieproces. U kunt ook het bestandsformaat en de opmaaksjabloon bepalen in het dialoogvenster voor de ad-hocinstellingen van een generatie.

Aansluiting van verdere alarmsystemen
Na de interface naar Fact24 worden de gegevens geëxporteerd naar

  • Everbridge (Everbridge, Inc., USA)

 

  • Serinus (Serinus GmbH, Hagen, Duitsland)

mogelijk.