Crisismanagement

In geval van een crisis moet een organisatie of bedrijf professioneel, snel en adequaat reageren op de situatie om mogelijke negatieve effecten af te wenden of te minimaliseren. Om dit te bereiken moeten verschillende elementen van crisisrespons en crisiscommunicatie samenwerken. Met onze ervaring en onze experts ondersteunen wij u bij het opzetten van een crisismanagementsysteem voor uw bedrijf.

Crisisrespons

Alleen een goede planning, voorbereiding en praktijk maken een goed functionerend crisismanagement mogelijk. Er moet rekening worden gehouden met een grote verscheidenheid aan factoren (politieke, financiële, ethische, juridische en sociale). Op basis van minder - vaak tegenstrijdige - informatie moeten tijdkritische beslissingen worden genomen en processen in gang worden gezet.

Crisiscommunicatie

De communicatie met de pers, klanten, overheden en andere belanghebbenden tijdens de normale bedrijfsvoering is vandaag de dag al een echte uitdaging en vereist de juiste specialistische kennis - maar in tijden van crisis zijn de communicatie-eisen heel anders. Belangrijke stakeholders verwachten snel en uitgebreid geïnformeerd te worden. Inactiviteit en passiviteit in tijden van crisis schaden de reputatie van een bedrijf en vernietigen het vertrouwen van het publiek.

Om al deze uitdagingen aan te gaan, een crisis te overwinnen en er sterker uit te voorschijn te komen, is een operationele crisisorganisatie nodig die in staat is om adequaat te reageren op de uitdagingen van een acute crisis.

Crisisbeheersingsdiensten