Whitepaper Vroege crisisopsporing

Bedrijfscrises ontstaan zelden van de ene op de andere dag. Meestal gaat een langere geschiedenis vooraf aan het punt van acute bedrijfsproblemen of zelfs de dreiging van insolventie.

Als de crisis eenmaal is opgetreden, zijn de mogelijkheden van de onderneming om de negatieve ontwikkeling tegen te gaan beperkt. Vroegtijdige crisisdetectie (ECD) en -preventie moeten daarom niet worden gezien als een louter "nieuwe" plicht van het management, maar veeleer als een valabel middel om het voortbestaan van ondernemingen te verzekeren, zelfs buiten het strategische nut ervan.

Dit witboek presenteert de nodige informatie hiervoor en laat zien hoe u uw bedrijf beter kunt positioneren, met of zonder een bestaand crisismanagementsysteem.