ITSCM IT Service Continuity Management

Ons procesmodel voor IT Service Continuity Management is gebaseerd op onze jarenlange projectervaring en de best practice-modellen in de industrie. Op de volgende pagina's beschrijven we de afzonderlijke fasen van het model, dat gericht is op een gevestigd ITSCM in uw bedrijf.

Een leven zonder de huidige informatie- en communicatietechnologie (ICT) is moeilijk voor te stellen. Toch komen er steeds weer IT-storingen voor, waarvan sommige door het publiek worden waargenomen, bijvoorbeeld wanneer de pinautomaten uitvallen, het inchecken op de luchthaven wordt vertraagd, onjuiste renteberekeningen worden verzonden of mobiele telefoongesprekken onmogelijk zijn.

Het doel van het ITSCM-proces is om een organisatie in staat te stellen om - na een uitval van IT-services op basis van een IT-situatie - een IT-serviceniveau te bieden dat vooraf is vastgesteld en overeengekomen(,) en dat de minimale eisen van de business ondersteunt. Sinds 2011 is er een internationale standaard voor IT-noodplanning (ITSCM) beschikbaar in ISO 27031. Alleen al de titel "Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Richtlijnen voor de gereedheid van informatie- en communicatietechnologie voor bedrijfscontinuïteit" geeft aan dat er een nauwe samenwerking moet bestaan tussen de BCM- en ITSCM-disciplines binnen een onderneming.

In ons ITSCM-procesmodel houden we rekening met deze interfaceproblemen. Ons ITSCM-procesmodel heeft tot doel een project te definiëren om het ITSCM-proces binnen een onderneming op te zetten. Naast onze ervaring *dat *dat *op basis* (van/dat is gebaseerd op) meer dan 20 jaar consultancy activiteit, worden de concepten van ons model voortdurend getoetst aan de eisen uit de procesbeschrijvingen van ITIL's "ITSCM", van informatiebeveiliging (met name van ISO 27001) en van normen zoals de Duitse BSI-norm 100-4 "Emergency Management".

ITSCM-methode