Meloenmelding - groen van buiten, rood van binnen

Meloenmelding - groen van buiten, rood van binnen

Hier zullen de blogberichten van Birthe Christiansen van de BCM Academy GmbH, onze dochteronderneming, worden gepubliceerd. 

De grootste fout is het vasthouden aan fouten. Testen en oefenen" zou moeten leiden tot het verbeteren van het BCM systeem! BC managers moeten hier een goede foutencultuur bevorderen...
 

Weet je het ook? U levert een projectrapport in voor de directievloer en heeft gekozen voor een verkeerslichtsysteem voor de visualisatie. Tuurlijk, op veel gebieden zijn we "groen" op de weg, alles is nog op tijd, de vooruitgang is indrukwekkend. Er zijn echter nog steeds enkele punten waar dingen vastzitten, het stoplicht toont "oranje" of zelfs "rood" voor "volledig uit de tijd" of "stilstand".

"We kunnen het rapport zo niet opgeven..."

Voordat het rapport naar de top gaat, kijkt de direct leidinggevende er nog een keer naar... de rode allergie laat zich zien. "Verander het rapport, we kunnen het zo niet opgeven," zeggen ze. Zo ontstaat de zogenaamde "meloenrapportage".

Dit zou een indicator kunnen zijn dat de foutencultuur in het bedrijf nog potentieel heeft voor ontwikkeling. Natuurlijk vindt iedereen het prettig als de zaken soepel verlopen en er geen struikelblokken zijn - maar gemaakte fouten of ruwe randen bieden een groot potentieel voor verbetering. Er zijn zeker ook bedrijven in gevarenkritische gebieden waar fouten onmiddellijk leiden tot kritische berichten in de media of gerechtelijke procedures. Toch laten fouten zien in hoeverre men kan verbeteren.

"Om fouten te maken, is er zelfs een stap in de levenscyclus!"

Bij de implementatie van een BCM systeem is er zelfs een specifieke levenscyclusstap, de "valideringsfase". In deze fase dient de BC Manager de volgende punten af te ronden:

  • Test, praktijk

  • Audits uitvoeren

  • Beoordelen en aanpassen

Deze fase is uiterst belangrijk en wordt door sommigen achterwege gelaten - testen wordt afgewezen als "te duur" of "te complex".

Dit is om verschillende redenen vervelend. Ten eerste heeft de BC Manager zoveel werk - en dus geld - geïnvesteerd in alle voorgaande levensloopstappen, met afdelingen gesproken, plannen geschreven... maar niemand weet of ze ook echt werken.

"De levensvatbaarheid van het BCM-systeem moet worden gewaarborgd."

De valideringsfase is dus bedoeld om de levensvatbaarheid van het BCM-systeem te waarborgen en alle documenten "up to date" te houden.

Een beslissende stap in dit proces is het testen van de plannen. De afdelingen testen samen en in een gesimuleerde omgeving of de opgeschreven maatregelen, middelen en werkstappen ook daadwerkelijk werken.

Zo'n test in een niet "echte" situatie kan dus alstublieft veel rode kruizen laten zien - dit alles is het potentieel voor verbetering voor ons BCM systeem en voor ons "Plan B", het geval van nood. En al deze rode kruizen overkomen ons niet in een echte noodsituatie of een echte crisis.

Met goed gedocumenteerde tests en actieplannen om de gevonden punten te verbeteren, hoeven we niet bang te zijn voor de volgende audit.

#bcmacademyhh - #planb - #goforresilience - #goedefoutcultuur

Back